Vad är egentligen psykosyntes?

Levande Liv
Psykosyntes har kallats en psykologi med själ, men skulle lika gärna kunna kallas en psykologi med vilja. Det är en psykologi som omfattar hela människan; kropp, själ, känslor och intellekt.

Assagioli (1888-1974) som var lärjunge till Freud, men som senare bröt med honom, grundade psykosyntesen. Han blandade österländsk visdom med den västerländska psykoanalysen. En syntes av det bästa från två världar! Så här säger han om psykosyntesen;

"Psykosyntes är en metod för psykologisk utveckling och självförverkligande för dem som vägrar förbli slavar åt sina inre spöken eller yttre påverkan. Det är en metod för dem som vägrar att passivt ge efter för det psykologiska spel som pågår inom dem, utan istället är beslutna att ta makten över sina egna liv."

Vi kan också se det som att spelet mellan kontrasterna inom oss, blir mer medvetet och därmed lättare att hantera på ett bra sätt. Detta är ett sätt att ta ansvar för vårt eget liv. En sådan kontrast är kärlek och vilja. Jag kan bara instämma i Assagiolis enkla yttrande att det vore bra att bidra till ”att de kärleksfulla blir viljestarkare och att de viljestarka blir kärleksfullare”. Kan det vara vägen till en bättre värld?


Professor Roberto Assagioli (1888-1974)

”Poängen är att man kan välja och fatta sina egna beslut. I viljehandlingen och avsikten ingår då ett beslut att lyda eller inte lyda en impuls.”
-Ur Om viljan 1974