Maria Håkansson

Levande Liv

Sommaren 2005 blev jag färdig med min utbildning till psykosyntesterapeut. Jag stortrivs med detta jobb. Det är så härligt och meningsfullt att se mina klienter växa själsligen och hitta kraft och tillit inom sig. Och... modet att vara sig själva och våga gå sin egen väg.

Dessförinnan hade jag jobbat som lågstadielärare, mest med människor från andra länder, både barn och vuxna. Jag har också rest mycket och alltid intresserat mig för andra kulturer och språk.

Jag har mött många människor och slutar aldrig att förundras över vilka utvecklingsmöjligheter var och en av oss bär på. Vid sidan av att vara terapeut, jobbar jag också med att lära analfabeter från andra länder att lära sig läsa. Att få vara med när någon lär sig både ett nytt språk och att läsa, är fascinerande.

De som har lärt mig allra mest om livet tror jag är mina barn som nu är unga vuxna. De visade mig hur allt som händer kan bearbetas i leken och hur det som känns jobbigt blir hanterbart just tack vare ”den läkande leken”.

Den insikten använder jag mig mycket av i terapin. Du får möjlighet att regissera och prova olika scenarion, gestalta dina relationer eller låta dina inre bilder vägleda. Om du vill. Den som föredrar att bara samtala gör det.

Jag delar också gärna med mig av de erfarenheter jag har gjort som mamma.

Jag är en bra lyssnare och jag ser det som min uppgift att, tillsammans med dig, sortera lite i det du säger. Eller så leker vi och experimenterar med det som du sett framför dig i en visualisering eller i dina drömmar.

Genom min uppväxt har jag lärt mig mycket om vad alkoholberoende och medberoende är. Jag är väl förtrogen med både AA (Anonyma Alkoholister) och dess anhörigorganisation Al-Anon.

Min grundläggande utbildning är; beteendevetare med psykologi, sociologi och etnologi som ämnen samt grundskollärare med svenska för invandrare som inriktning.

Jag har jobbat länge som lärare på lågstadiet, mest med invandrarbarn. Sen -97 jobbar jag som lärare i svenska för vuxna invandrare vid sidan av jobbet som psykosyntesterapeut.

Min utbildning till psykosyntesterapeut fick jag under fyra år vid Psykosyntesinstitutet i Göteborg enligt utbildningdkriterier från European Federation for Psychotherapy (EAP) och European Federation for Psychosynthesis Psychotherapy (EFPP).