Maria Håkansson

SamtalsterapeutNy kraft och glädje i livet! Det vill vi gärna känna.

Men, ibland tar ångest, oro, depression och sorg över. Många flyr bort från dessa känslor, kanske in i missbruk. Relationsproblem kommer till.

Terapi är för dig som inte vill fly. Tillsammans utforskar vi vad känslorna vill säga dig. Hur vill du forma ditt liv nu? I de problem som vi stöter på finns alltid fröet till växt och mognad.

Att gå i terapi är ett stöd i ditt växande!


Ring nu och boka tid för ett första samtal; 0736-41 44 33

Eller maila mig på; a.maria.hakansson@gmail.com