För ditt företag

Levande Liv
Individuell coaching

Om du är ledare för en personalgrupp kan du behöva någon utifrån som lyssnar och ställer de rätta frågorna. Svaren har du själv. Jag kan också hjälpa dig att se hur du samspelar med dina medarbetare och hur stämningen bland dem påverkar företaget. Ett företag är också som ett träd med sina rötter sin stam och sin krona. Det vill till att få det att grönska och blomma! Allt måste samverka.


Samtalsterapi

Ibland går ett företag in i en svacka eller kris. Under en sådan period kan såväl chefer som medarbetare behöva någon utifrån att samtala med. Bra på jobbet och bra hemma.


Avdragsgillt

Enligt skatteverket är allt som behövs för att ett företag ska vara en väl fungerande arbetsplats, avdragsgillt. Detta innebär att terapi och samtal vid rehabilitering samt mentorskap och coaching kan dras av. Men… se upp…om det närmar sig personlig kostnad för den enskilde, när det inte är till nytta för företaget, då kan den anställde bli förmånsbeskattad. Läs mera på Skatteverkets hemsida under rubriken ”Gåvor och andra förmåner”.
Det blommar när allt i ditt företag samverkar