Att gå i psykosyntesterapi

Levande Liv
Att gå i psykosyntesterapi upplevs av de flesta som gjort det som mycket berikande. Det är en chans att i trygg miljö få prova på nya förhållningssätt i livet och att lära känna sitt eget inre. Genom övningarna vi gör och genom att samtala om dem efteråt, blir du alltmer klar över de, kanske omedvetna, val du gjort hittills och hur du vill välja nu.

Här har du möjlighet till själslig växt och mognad. Skratt och tårar blandas, när vi tillsammans utforskar känslorna som kommer fram. Det leder dig vidare till vad som skapar livslust och meningsfullhet för just dig. Problem är möjligheter, inte hinder! Terapin hjälper dig att våga vara hela dig och att finna din unika livsväg. Ditt liv är ditt ansvar. Med hjälp av din vilja kan du forma detta ditt liv. Med lite stöd och hjälp blir det lättare.En del träd har formats av hårda vindar.
Vad är det för vindar som har format din själ?